VZDUCHOTECHNIKA
Naša firma má  dlhoročnú tradíciu vo výrobe a montáži celého množstva vzduchotechnických  zariadení,  ktoré pomáhajú  zabraňovať znečisťovaniu životného  prostredia.  Napomáhame udržiavať čistotu a príjemnú klímu na pracoviskách, v priemyselných prevádzkach, v kanceláriách, v hotelových izbách, športových, predajných a výrobných halách.
vzduchotechnika (01s)
vzduchotechnika (01t)
vzduchotechnika (01u)
vzduchotechnika (01v)
vzduchotechnika (01w)
vzduchotechnika (01x)
vzduchotechnika (01y)
vzduchotechnika (01z)
vzduchotechnika (1)
vzduchotechnika (2)
vzduchotechnika (3)
vzduchotechnika (4)
vzduchotechnika (5)
vzduchotechnika (6)
vzduchotechnika (7)
vzduchotechnika (8)
vzduchotechnika (9)
vzduchotechnika (10)
vzduchotechnika (11)
vzduchotechnika (12)
vzduchotechnika (13)
vzduchotechnika (14)
vzduchotechnika (15)
vzduchotechnika (16)
vzduchotechnika (17)
vzduchotechnika (18)
vzduchotechnika (19)
vzduchotechnika (20)
vzduchotechnika (21)
vzduchotechnika (22)
Created by PS
Slovensky
Deutsch
English
© Copyright 2009-2016  I  Všetky práva vyhradené
KONTAKT
PV MONT, s.r.o.

Vysoká 8, 934 01 Levice

IČO: 36 553 492
DIČ: 2020157953
IČ DPH: SK2020157953

web:
www.pvmont.sk

e-mail: pvmont@pvmont.sk

tel:


       +421/908 701 569

       +421/905 902 512


č. účtu: 2624764841/1100
Tatrabanka, a.s. Levice
IBAN: SK80 1100 000000 2624764841
SWIFT: TATRSKBX
ODKAZY
Certifikát EN ISO 3834-3
Certifikát DIN 18800-7
Smernica 94/9/EC ATEX (výbušné prostredie):