KONTAKT
ROTAČNÉ PODÁVAČE ATEX
Created by PS
Rotačné podávače sa používajú pre podávanie a dávkovanie zrnitých a práškových materiálov tam, kde je potrebné tlakovo oddeliť na seba nadväzujúce zariadenia. Rotačné podávače s elektronicky riadeným pohonom, (frekvenčným meničom) sa používajú pre reguláciu podávaného množstva materiálu.
 
V prevedení ako protiexplózny ochranný systém (ATEX), slúžia ako mechanický uzáver proti šíreniu výbuchu z jedného do druhého priestoru.
RPT350+450FEBS

RPT350+450FEBS

RPT350FEBS

RPT350FEBS

RPT450FEBS

RPT450FEBS

RPT450FEBS-1

RPT450FEBS-1

RPT350c

RPT350c

RPT+PU

RPT+PU

RPT750-1

RPT750-1

RPT750B

RPT750B

RPT650

RPT650

RPT650-1

RPT650-1

RTP550aa

RTP550aa

RPT550A

RPT550A

RPT550-Rotor

RPT550-Rotor

RPT550-Stator

RPT550-Stator

RPT550-A

RPT550-A

RPT550-B

RPT550-B

RPT550-C

RPT550-C

RPT550-D

RPT550-D

RPT350aa

RPT350aa

RPT350

RPT350

RPT340-A

RPT340-A

RPT340-B

RPT340-B

RPT340-C

RPT340-C

RPT340-D

RPT340-D

RPT250-1a

RPT250-1a

RPT250-2a

RPT250-2a

RPT250 Atyp

RPT250 Atyp

RPT250-Mondi SCP

RPT250-Mondi SCP

RPT250A

RPT250A

Slovensky
Deutsch
English
Rozmerové a technické údaje podávačov.pdf
Certifikáty zhody, (kusový) - rotačné podávače
(Vzor kusového certifikátu, ktorý sa vždy vystavuje nový pre každý jeden ochranný systém.)
Certifikát zhody - RPT 350
Certifikát zhody - RPT 550
Certifikát zhody - RPT 750
3D prezentácia rotačných podávačov:
Pozn.: Kliknutím sa zobrazí prezentácia (načítanie prezentácie môže v závislosti od typu pripojenia trvať aj niekoľko minút - prezentácia má veľkosť 3,17 MB  a 2,72 MB)
Certifikát zhody - RPT 650
© Copyright 2009-2016  I  Všetky práva vyhradené
PV MONT, s.r.o.

Vysoká 8, 934 01 Levice

IČO: 36 553 492
DIČ: 2020157953
IČ DPH: SK2020157953

web:
www.pvmont.sk

e-mail: pvmont@pvmont.sk

tel:


       +421/908 701 569

       +421/905 902 512


č. účtu: 2624764841/1100
Tatrabanka, a.s. Levice
IBAN: SK80 1100 000000 2624764841
SWIFT: TATRSKBX
ODKAZY
Certifikát EN ISO 3834-3
Certifikát DIN 18800-7
Smernica 94/9/EC ATEX (výbušné prostredie):