RADIÁLNE VENTILÁTORY
ventilator (01t)
ventilator (01u)
ventilator (01v)
ventilator (01w)
ventilator (01x)
ventilator (01y)
ventilator (01z)
ventilator (1)
ventilator (2)
ventilator (3)
ventilator (4)
ventilator (5)
ventilator (6)
ventilator (7)
ventilator (8)
ventilator (9)
ventilator (10)
ventilator (11)
ventilator (12)
ventilator (13)
ventilator (14)
ventilator (15)
ventilator (16)
ventilator (17)
ventilator (18)
ventilator (19)
ventilator (20)
ventilator (21)
ventilator (22)
ventilator (23)
ventilator (24)
ventilator (25)
ventilator (26)
ventilator (27)
ventilator (28)
ventilator (29)
ventilator (30)
ventilator (31)
Popis prevedenia:

Špirálovitá skri
ňa
Masívna zváraná konštrukcia vystužená oceľovým profilom. Pripojovacie príruby podľa DIN 24154 R3 a DIN 24158 R3.
Obežné koleso
Zvárané prevedenie s 8 dozadu zakrivenými lopatkami s optimálnou geometriou prúdenia. V dvoch rovinách staticky a dynamicky vyvážené podľa VDI 2060 akostného stup
ňa Q6.3. 
Sacia dýza
Vyhotovená ako zvarenec, vhodne aerodynamicky tvarovaná, pri zvláštnom prevedení riešená ako nasávací kužeľ.
Hriadeľ
Z materiálu St 50, alebo C 45 formovaný ako nosič ohybovej tuhosti. Ukončenie hriadeľa drážkou s tesným perom podľa DIN 6885, list 1.
Ložiská
a) Blokové ložisko
b) Ložiskové domce
Ochranné zariadenia
Ochrana reme
ňového prevodu, ochrana hriadeľa a nasávacia ochranná mriežka podľa DIN 31001, časť 1.
Základný rám
Zvarovaný z oceľových profilov, odolný voči skrúteniu.
Ochrana proti korózii
Všetky časti sú zo všetkých strán natrené základným a vrchným syntetickým náterom.
Izolátory chvenia
Navrhnuté v závislosti od frekvencie a vlastného kmitania.
Stupe
ň účinnosti tlmičov chvenia Pružinových : nad 90%
Stupeň účinnosti tlmičov chvenia Gumových : nad 75%
Reme
ňový prevod
Remenice zo sivej liatiny, dynamicky vyvážené, s upínacím púzdrom podľa ISA – IT10.
Klinový reme
ň el. vodivý, odolný proti starnutiu.
Tesnenie hriadeľa
Podľa jednotlivých požiadaviek, resp. želaní zákazníka.
Chladiace lopatkové koleso
Hliníková liatina, v delenom prevedení.
Created by PS
Slovensky
Deutsch
English
© Copyright 2009-2016  I  Všetky práva vyhradené
KONTAKT
PV MONT, s.r.o.

Vysoká 8, 934 01 Levice

IČO: 36 553 492
DIČ: 2020157953
IČ DPH: SK2020157953

web:
www.pvmont.sk

e-mail: pvmont@pvmont.sk

tel:


       +421/908 701 569

       +421/905 902 512


č. účtu: 2624764841/1100
Tatrabanka, a.s. Levice
IBAN: SK80 1100 000000 2624764841
SWIFT: TATRSKBX
ODKAZY
Certifikát EN ISO 3834-3
Certifikát DIN 18800-7
Smernica 94/9/EC ATEX (výbušné prostredie):