© Copyright 2009-2017  I  Všetky práva vyhradené
ÚVOD
Created by PS
Slovensky
Deutsch
English
Vznik spoločnosti:
Spoločnost PV MONT, s.r.o. bola založená v roku 2003 v Leviciach.
Hlavnou činnosťou firmy je výroba oceľových konštrukcii a technologických zariadení.

Služby spoločnosti:
Spoločnost zabezpečuje pre zákazníkov komplexné služby a to od počiatočného návrhu, projektu, konštrukčného riešenia, výroby, montáže a servisu dodaného zariadenia, alebo výrobu podľa poskytnutej dokumentácie.
Smernica 94/9/EC ATEX (výbušné prostredie):
ODKAZY
KONTAKT
Certifikát EN ISO 3834-3
PV MONT, s.r.o.

Vysoká 8, 934 01 Levice

IČO: 36 553 492
DIČ: 2020157953
IČ DPH: SK2020157953

web:
www.pvmont.sk

e-mail: pvmont@pvmont.sk

tel:


       +421/908 701 569

       +421/905 902 512


č. účtu: 2624764841/1100
Tatrabanka, a.s. Levice
IBAN: SK80 1100 000000 2624764841
SWIFT: TATRSKBX
Certifikát EN1090-2,
EXC 2
Politika kvality:
V oblasti výroby oceľových stavebných výrobkov je spoločnosť certifikovaná podľa:
EN 1090-2, EXC 2 Výroba oceľových stavebných dielov, častí zostáv a konštrukcií

V oblasti zvárania je spoločnosť certifikovaná podľa:
EN ISO 3834-3 Certifikát kvality vo zváraní

Produkty:
Dokumentácia:
a) Dokumentácia technologických celkov
b) Výrobná dielenská dokumentácia

Priemyselná vzduchotechnika:
a) Potrubné systémy, spalinovody, vzduchovody, klapky
b) Nízkotlaká pneumatická doprava sypkých materiálov
c) Radiálne ventilátory

Odlučovanie tuhých znečistujúcich látok:
a) Cyklónové odlučovace
b) Látkové filtre

Transportné mechanické systémy:
a) Valčekové dráhy
b) Pásové dopravníky
c) Reťazové dopravníky
d) Rotačné podávače - ATEX
e) Vodné vynášače popola

Strojárenská výroba:
a) Oceľové konštrukcie
b) Zásobníky a silá
c) Triediče

Montáže:
a) Uvedených produktov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10